Niezbęde wsparcie banków

03 maja
17:06 2009

Rola banków w rozwoju gospodarki jest nie do przecenienia Większość inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa, a w dużej mierze również gospodarstwa domowe, opiera się na kredytach, bądź leasingu. Kredyty inwestycyjne, gotówkowe, mieszkaniowe, samochodowe, depozyty, leasing, obrót papierami wartościowymi. Czy w obecnym czasie można sobie wyobrazić sobie funkcjonowanie gospodarki bez bankowego bodźca finansowego?