Kredyt pod zastaw samochodu – na co uważać?

Kredyt pod zastaw samochodu – na co uważać?
04 października
12:44 2016

Kredyt na nowy samochód najczęściej opiewa na dość wysoką kwotę. W związku z tym, udzielając tego typu pożyczki, bank wymaga od kredytobiorcy ustanowienia zabezpieczenia na pojeździe. Na co powinniśmy uważać, decydując się na kredyt z zastawem w postaci samochodu?

Bank wymaga zabezpieczenia przy kredycie przede wszystkim przy zobowiązaniach na wysoką kwotę lub w przypadku, gdy kredytobiorca ma stosunkowo niską zdolność kredytową. Jako zabezpieczenie może zostać ustanowiona wartościowa ruchomość lub nieruchomość. Często przy umowach kredytowych stosuje się zastawienie samochodu umożliwiające sfinalizowanie umowy kredytowej.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy jest to forma zabezpieczenia kredytu, umożliwiająca wierzycielowi dochodzenie roszczeń z zastawionego przedmiotu. W przypadku ustanowionego zastawu, nie ma znaczenia, kto jest jego aktualnym właścicielem, ponieważ i tak bank, czyli wierzyciel ma do takiego przedmiotu pierwszeństwo w ramach ściągania niespłaconego zobowiązania.

Kredytobiorca, który decyduje się na kredyt z zastawem na pojeździe, może liczyć na korzystniejsze warunki kredytowania, np. niższe oprocentowanie czy prowizję.

Kiedy można ustanowić zastaw rejestrowy auta i co to zmienia?

Aby zastaw przedmiotu mógł stanowić zabezpieczenie kredytu, kredytobiorca musi być właścicielem danej ruchomości lub nieruchomości. Dodatkowo potwierdzenie całej transakcji musi być dokonane poprzez wpis w Sądzie Rejestrowym.

Po dokonaniu zastawu na ruchomości, kredytobiorca ma prawo dalej korzystać z zastawionego przedmiotu. Jednak jego obowiązkiem jest dbanie o daną rzecz i umożliwienie bankowi zbadania stanu ruchomości.

Bank ma prawo do przeprowadzenia oględzin zastawionego przedmiotu, a także zastrzeżenia w umowie zakazu sprzedaży danej ruchomości do czasu wygaśnięcia zastawu rejestrowego.

Po dokonaniu zastawu, bank ma prawo skorzystania z postępowania egzekucyjnego co do danej ruchomości w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z obowiązku spłaty kredytu.

Przewłaszczenie jako zabezpieczenie

Innym sposobem zabezpieczenia kredytu, stosowanym przez banki, jest przewłaszczenie. Możliwość taką przewiduje prawo bankowe. W tym przypadku kredytobiorca warunkowo przenosi prawo własności ruchomości na bank. Jednocześnie wierzyciel, czyli instytucja finansowa, zobowiązuje się do ponownego przeniesienia własności na klienta w momencie spłaty wszystkich rat kredytu. Przy kredytach samochodowych często stosuje się przewłaszczenie częściowe. Kredytobiorcy decydujący się na takie rozwiązanie przez cały okres kredytowania są właścicielami części samochodu, np. w 50 %. W takiej sytuacji, klient staje się pełnoprawnym i jedynym właścicielem pojazdu dopiero po całkowitej spłacie kredytu.