Gdzie można znaleźć aktualne notowania funduszy?

03 maja
17:06 2009

Wielu osób, a wśród nich i ja należy do  Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na dobra sprawę, do tej pory nie interesowałam się tym, co się dzieje z moimi  składkami emerytalnymi, które pobierane są  z mojego  wynagrodzenia, bowiem emerytura wydawała się dla mnie tak odległa, że nie warto było  zajmować się tym problemem. Czujność została całkowicie uśpiona panującą na rynku równowagą finansową.  Wiedziałam, że moje składki wpływają do ZUS, który odprowadza do OFE  określone umową kwoty.
Mój spokój o bezpieczną emeryturę został zburzony panującym od wielu miesięcy kryzysem finansowym. Zaczęłam się interesować tym, jaka jest kondycja finansowa mojego funduszu emerytalnego.  Niestety nie wiedziałam, gdzie mogę otrzymać informacje na temat jakie są aktualne notowania funduszy
Chciałam zobaczyć, które fundusze są najlepsze i czy ewentualnie nie będzie  warto zmienić fundusz na lepszy.
W pierwszej kolejności udałam się na spotkanie  z  doradcą mojego funduszu, którego  tym razem słuchałam z uwagą. Spotkanie  przebiegło bardzo szybko, a ja  byłam bogatsza  o wiedzę w temacie  trzech elementów, dzięki którym można sprawnie się dowiedzieć o natężeniu akcji w portfelu danego funduszu. Rozmawialiśmy o odchyleniu standardowym, który jest profesjonalnym  wskaźnikiem,  dzięki któremu dowiadujemy się jaka jest miara ryzyka danego funduszu. Im odchylenie jest mniejsze, tym fundusz zarządzany  jest bezpieczniej.
Natomiast wskaźnik sharpe\’a, może służyć za ocenę całościową funduszu, bowiem oznacza miarę stopy zwrotu i ryzyka, w stosunku do tzw. stopy wolnej od ryzyka
Szeroką wiedzę na temat funduszy emerytalnych  można również wyszukać w Internecie, gdzie można znaleźć bieżące rankingi  i notowania funduszy emerytalnych, które pozwalają szybko ocenić sytuację danego funduszu na tle innych.