Jak zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem samochodu?

05 sierpnia
18:19 2009

Przepisy, a konkretnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera niekorzystne dla właścicieli samochodów, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

Trzeba podkreślić, iż amortyzacja samochodu jest dla przedsiębiorców bardzo ważna, szczególnie dla właścicieli firm przewozowo-transportowych. Niestety okres amortyzacyjny również jest dość długi. Jednakże możliwości  nadal istnieją, ale dotyczą jedynie łagodzenia tych niekorzystnych dla właścicieli aut warunków. Jeżeli już jesteśmy przy ustawie o podatku dochodowych dla osób fizycznych /PIT/ to należy stwierdzić, iż jest to ustawa wysoce niedoskonała i mimo nowelizacji nadal posiada wiele wad. Wskazuje na to ostatnia nowelizacja z 9 lipca 2009 roku, przez którą mogą upaść tysiące małych i średnich firm. Chodzi i nakazanie płacenia podatku PIT od przekazywanych przez pracodawców swoim pracownikom bonów towarowych. Ustawa ta jednocześnie zwalnia z opodatkowania przekazywane w ten sam sposób pieniądze. Sprawi to, że pracodawcy nie będą bawić się teraz w bony, lecz po prostu wypłacą pracownikom kasę.

Wracając jednak do spraw związanych z amortyzacją samochodów wyjaśnijmy do końca zawiłości z tym związane:  „Według przepisów, odpisy amortyzacyjne nie są kosztem podatkowym w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro, przeliczanej na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.  Tym samym podatnicy, którzy noszą się z zamiarem kupna drogiego samochodu muszą się liczyć, że nie zostanie on w pełni zaliczony do kosztów uzyskania przychodu”.

Jeżeli ktoś chce kupić dla firmy drogi samochód może jedynie łagodzić niekorzystne dla siebie skutki takiej amortyzacji. Na przykład poprzez ustalenie stawki amortyzacyjnej na niskim poziomie. Przepisy ustalają jedynie górna granice. Więcej o amortyzacji samochodów osobowych można dowiedzieć ze szczegółowych przepisów.