Oferta kont bankowych dla samorządów

03 maja
17:06 2009

Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych jest polsko-francuską spółką akcyjną, utworzoną w 1990 roku. W swojej ofercie posiada  następujące usługi i produkty: Rachunki,
Polecenie zapłaty, Lokaty terminowe, Produkty inwestycyjne, Karty płatnicze, Pożyczki i kredyty konsumpcyjne, Finansowanie nieruchomości, Operacje walutowe i zagraniczne, a także home banking, factoring, leasing i wiele innych.
Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, w skrócie BISE, specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów terytorialnych, fundacji i stowarzyszeń, firm francuskich, spółek polsko-francuskich i obywateli francuskich, przedsiębiorstw sektora energetycznego i cukrowniczego i osób fizycznych.
W swojej ofercie dla jednostek samorządu terytorialnego proponuje trzy różne rachunki bankowe, które będą zgodne z potrzebami i oczekiwaniami oraz będą zależeć od struktury organizacyjnej samorządu.
Pierwszym proponowanym rachunkiem jest rachunek bieżący przeznaczony  na gromadzenie środków  samorządu oraz  przeprowadzenie rozliczenia związanego z bieżącą działalnością.
Środki zgromadzone na rachunku bieżącym są płatne na każde żądanie. Może on również pełnić rolę rachunku walutowego, gdyż oprócz PLN, może on być prowadzony w USD i EUR. Korzystając z rachunku samorząd może  dokonywać płatności bezgotówkowych w formie polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zleceń stałych lub zleceń telefonicznych.
Kolejną zaletą takiego rachunku jest to, że można  zarządzać swoim rachunkiem korzystając z nowoczesnego i bezpiecznego systemu informatycznego Home Banking, który umożliwia m.in. monitorowanie stanu środków na rachunku bezpośrednio z siedziby samorządu, za pośrednictwem komputera i sieci telefonicznej.
Drugi proponowany rachunek to rachunek pomocniczy, pozwalający samorządowi wydzielić fundusze celowe lub fundusze specjalne w prowadzonej działalności.
Trzecia możliwość, to rachunek skonsolidowany, polecany szczególnie samorządom o rozbudowanej sieci zakładów budżetowych. Dzięki takiemu rachunkowi jest możliwe efektywne zarządzanie środkami skonsolidowanymi na jednym rachunku. Posiadając rachunek skonsolidowany  samorząd ma możliwość zgromadzenia środków wszystkich jednostek organizacyjnych w jednym banku i prowadzenia spójnej obsługi wszystkich jego operacji finansowych, bowiem w jego  ramach prowadzony  jest rachunek główny dla samorządu oraz subkonta, zastępujące rachunki pomocnicze prowadzone w różnych bankach, dla pozostałych jednostek. Jednostka samorządowa, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, może dysponować wszystkimi środkami na rachunku, zaś poszczególne jednostki organizacyjne mają dostęp tylko do swego subkonta.