Czy poręczyciel musi mieć dochód?

Czy poręczyciel musi mieć dochód?
21 marca
11:05 2016

Poręczenie kredytu to umowa, którą zawiera poręczyciel z bankiem. Po jej podpisaniu żyrant staje się współodpowiedzialny za zobowiązanie kredytobiorcy. Udzielając komuś poręczenia, zobowiązujemy się do spłaty zobowiązania w przypadku, gdy zaciągający kredyt nie będzie w stanie tego robić. Czy bank sprawdza zdolność kredytową poręczyciela?

Zabezpieczenia w postaci poręczenia bank może żądać od kredytobiorcy w przypadku osiągania przez niego zbyt niskich dochodów przy wysokiej kwocie kredytu lub z braku innych zabezpieczeń.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielem może zostać każda pełnoletnia osoba, która posiada zdolność kredytową i zostanie zaakceptowana przez bank. Osoba mająca zostać żyrantem powinna posiadać dochody i dobrą historię kredytową, gwarantującą otrzymanie kredytu w podobnej wysokości, jak ten przez nią poręczany.

Konsekwencje poręczenia

Osoba decydująca się na poręczenie kredytu powinna wiedzieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą takie zobowiązanie. Przede wszystkim w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu, bank ma prawo zwrócić się do poręczyciela o spłatę zadłużenia. Dodatkowo poręczenie może negatywnie wpływać na nasza historie kredytową, ponieważ widniejemy w Biurze Informacji Kredytowej jako żyrant. Taka informacja może zablokować lub utrudnić osobie poręczającej uzyskanie jakiekolwiek kredytu w banku.

Wiarygodność żyranta

Pamiętajmy, iż w większości banków przed podpisaniem umowy kredytowej jest sprawdzana zdolności kredytowa kredytobiorcy i poręczyciela. Same przepisy nie regulują jednak kwestii przyjęcia do kredytu jako poręczyciela osoby nieposiadającej zdolności kredytowej. Według przepisów bank ma obowiązek zadbać o to, aby udzielić kredytu osobie, która daje gwarancję na spłatę zobowiązania wraz z odsetkami. Tak samo w przypadku poręczenia bank powinien przyjąć do kredytu tylko takiego poręczyciela, który rokuje spłatę zobowiązania kredytobiorcy do wysokości określonej w umowie poręczenia.

Żyrant ze zdolnością kredytową i bez zdolności

Samo posiadanie zdolności kredytowej przez poręczyciela też nie gwarantuje przyjęcia poręczenia przez bank. Poręczenie udzielone przez osobę bez zdolności kredytowej będzie tak samo ważne, jak to udzielone przez poręczyciela posiadającego zdolność kredytową. W obydwu przypadkach poręczyciel jest zobowiązany do spłaty zobowiązania na rzecz banku w chwili zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Cień kredytu

Pamiętajmy, że decydując się na uczestnictwo w umowie kredytu jako poręczyciel zaakceptowany przez bank, nie mamy szans na uniknięcie odpowiedzialności w przypadku braku spłaty zobowiązania przez kredytobiorcę. Decydując się na żyrowanie kredytu, musimy liczyć się z obowiązkami, jakie nakłada na nas tego typu umowa.